Kuchnie - wszyscy zarejestrowani mieli prawo d...

  • TAK
  • Kuchnie - wszyscy zarejestrowani mieli prawo do jednego darmowego posiłku w południe; w kuchniach - nielegalna propaganda, podziemna prasa, nauczanie, na czele tajnego nauczania: istniały także kuchnie prywatne - dla np. pisarze, artyści, religijni, drukarze i typografowie, intelektualiści, ozdrowieńcy, itp.

  • przed gettem
  • społeczne
  • kuchnie ludowe
  • 65