Juliusz Fischgrund został skierowany na Saską...

  • NIE
  • Juliusz Fischgrund został skierowany na Saską Kępę do hrabiny mieszkającej w okolicach placu Waszyngtona. Kiedy do niej przyszedł przed godziną policyjną, został poczęstowany kolacją. Podczas kolacji za oknem rozległy się podniesione głosy Niemców. Przerażona hrabina kazała mu natychmiast uciekać po schodach jak najwyżej. Okazało się, że nie było żadnego zagrożenia. Juliusz mieszkał u niej krótko.

  • 1943-00-00
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, obcy człowiek, pomoc lokalowa