Jerzy Pfefer dochodzi do wniosku, że dobra mat...

 • NIE
 • Jerzy Pfefer dochodzi do wniosku, że dobra materialne nic nie znaczą, ponieważ szybko można je utracić. Tak samo, jak życie ludzkie. "Prawdziwym szczęściem człowieka mogą być trzy rzeczy: spokój, wolność i praca".

 • 1943-00-00
 • 1944-06-21
 • życie prywatne/życie codzienne
 • Jerzy Pfefer
  ur. 1926
  s. Abrahama i Rozalii

  Moja ucieczka z Majdanka

  Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańskiej, po wykryciu schronu zostali wywiezieni do Lublina. Selekcja w obozie na Majdanku. Warunki życia w obozie, znęcanie się nad więźniami, sylwetki więźniów funkcyjnych. Autora skierowano do pracy w kuchni.
  Retrospekcja - wspomnienie o żonie i synu, zamordowanych na Majdanku. Opis wielkiej akcji likwidacyjnej z 1942 roku.
  W czerwcu 1943 r. autor uciekł z placówki znajdującej się poza obozem i wrócił do Warszawy. Pobyt w kryjówkach w Warszawie.
  Rozważania o szkodliwości sporów religijnych, o wyższości ustroju komunistycznego. Skargi na Polaków przywłaszczających sbie mienie żydowskie.

  Autor przekazał kopię pamiętnika Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi w 1945 roku.

 • 77-78
 • Powiązani ludzie:

  • Pfefer Jerzy

   Autor dziennika Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańsk...