Irena i Stanisław Przedborscy przenieśli się d...

  • NIE
  • Irena i Stanisław Przedborscy przenieśli się do Rembertowa, gdzie mieszkał jeden z wujów Ireny. Była to willa polskiego oficera, który też ukrywał się przed Niemcami i działał w podziemiu. W willi mieszkały jeszcze dwie Żydówki i żydowskie małżeństwo z 7-letnim dzieckiem. Żona oficera załatwiła Przedborskim fałszywe papiery. Zaczęły się plotki, za dużo osób tam się ukrywało. Oficer poradził im, żeby się wyprowadzili.

  • 1943?
  • mieszkaniowe, pomoc
  • konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi