Henryk Rudnicki ogląda opuszczoną bóżnicę. Peł...

 • TAK
 • Henryk Rudnicki ogląda opuszczoną bóżnicę. Pełno w niej było rozmaitych ksiąg modlitewnych oraz innych przedmiotów religijnych. Wszystko leżało w porządku na miejscu przed ołtarzem - ułożone przez wysiedlonych. Z wszystkiego wiał chłód i smutek.

 • 1942-07-22
 • 1942-08-00
 • wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, religia
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 25
 • Z kontekstu wynika, że chodzi o bóżnicę na podwórku domu przy ul. Wołyńskiej, gdzie Henryk Rudnicki otrzymał dwa domy z przeznaczeniem na mieszkania dla pracowników swojego warsztatu.
  Niejasne, co to znaczy, że księgi były ułożone przed ołtarzem - być może chodzi o bimę - podwyższenie na środku bóżnicy - lub aron ha-kodesz - miejsce przechowywania rodałów.

 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca: