Grupa Żydów – obywateli zagranicznych- nie był...

 • NIE
 • Grupa Żydów – obywateli zagranicznych- nie była skompletowana, bo większość z list została wymordowana. Wtedy niektórym gestapowcom przyszło do głowy, by skompletować grupę innymi Żydami, którzy by wyjechali jako obywatele zagraniczni na imiona i nazwiska figurujących na listach niemieckich, w miejsce nieżyjących już lub nieobecnych. Zajęli się tym dwaj gestapowcy: Lolek Skosowski (Żyd) oraz Adam (nazwisko, imię nieznane) ze sztabem pomocników. Za 40-50 tys. złotych można było u nich kupić paszporty obywateli zagranicznych wystawione przez gestapo.

 • 1943-06-00
 • 1943-06-00
 • Hotel Polski
 • administracyjne, działania Niemców, kolaboracja
 • koszty
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 91
 • Drugą z wymienionych osób jest najprawdopodobniej Adam Żurawin.

 • Powiązani ludzie:

  • Skosowski Lolek

   z Łodzi, zameldowany we Lwowie przy ul. Teresy 1przywiózł swoją rodzinę z getta łódzkiego do Hotelu PolskiegoRaniony...

  • Żurawin Adam

   Żyd ukrywający swe pochodzenie. Był w kontakcie z SD [przyp.]

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca: