Funkcjonariusze SP przynoszą wiadomość, że żąd...

  • TAK
  • Funkcjonariusze SP przynoszą wiadomość, że żądają jeszcze 30 kobiet spośród zwolnionych. I znów trzeba przeżywać mękę strachu... teraz kierują trochę żydowscy dyrektorzy. Często od nich zależy, kto zostanie. Jakaś młoda dziewczyna wyciągnięta z szeregu woła do dyrektora - pan przecież znał mojego ojca. Dyrektor rozkłada bezradnie ręce

  • 1942-09-06
  • 1942-09-06
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • policja żydowska, selekcja, szopy
  • I, 206