Działająca w getcie fabryka Maszyn, Silników S...

 • TAK
 • Działająca w getcie fabryka Maszyn, Silników Spalinowych i Pędni T. Windyga miała tylko polskich robotników. Pracownicy mieli przepustki wydawane przez Transferstelle. Mogli z getta wychodzić dowolną wachą. Po kilku miesiącach istnienia getta T. Golc - kierownik fabryki wystarał się u Niemców o pozwolenie na zrobienie bramy w murze na Waliców naprzeciw fabryki, dla klientów fabryki. Zezwolenie mówiło o używaniu bramy pod osobistą odpowiedzialnością właściciela fabryki. Klucz miał być zawsze u właściciela. Przy bramie tej nie było policji. Aby otworzyć bramę klient dzwonił do kierownika ze strony aryjskiej. Często tą bramą wychodzili Żydzi na polską stronę, brama była czynna do akcji. Bramę wykonała niemiecka firma Schmidt i Munstermann.

 • w getcie
 • gospodarcze
 • Niemcy, Polacy, przedsiębiorcy, strona aryjska, wyjście z getta
 • Golc, Tadeusz, relacja 301-6046

 • Powiązani ludzie:

  • Golc Tadeusz

   Autor relacji 301-6046; przedstawiciel firmy T. Windyga w getcie, Waliców 16, za jego staraniem Niemcy pozwolili na...

  • Windyga Teodor

   właściciel fabryki w getcie przy Waliców 16, zatrudniał tylko Polaków zmarł w 1964 w Warszawie

  • Jarnuszkiewicz Nieznane

   do spółki z Konradem miał w getcie fabrykę łóżek przy Grzybowskiej

  • Leszczyński Nieznane

   miał w getcie fabrykę atramentu

  • Bieliński Bronisław

   dozorca polskiej fabryki na terenie getta - Fabryka Silników Spalinowych T. Windygi - Waliców 16, mieszkał na tereni...

  Powiązane miejsca: