Codziennie gazety podziemne krążą po dzielnicy...

 • TAK
 • Codziennie gazety podziemne krążą po dzielnicy. Adler dostaje je od Y. Popowera. Trafiają one nawet do Lublinera, Czackisa, Ledermana- i nic się nikomu nie dzieje z tego powodu ze strony Niemców.

 • w getcie
 • społeczne
 • konspiracja, policja żydowska, prasa
 • Adler, Stanisław, <<In the Warsaw Ghetto 1940-1943 An Account of a Witness>> , <<The Memoirs of Stanisąaw Adler>>

 • [str.98]
 • Powiązani ludzie:

  • Adler Stanisław

   Adwokat, oficer Służby Porządkowej. Mianowany przez Szeryńskiego na stanowisko szefa sekcji organizacyjnej sekretari...

  • Lederman Rafał

   Przed wojną asystent prokuratora, i wykładowca w szkole policyjnej w Piotrkowie, przeniósł się później do Warszawy i...

  • Lubliner Stefan

   Wydawca, zaproponował kandydaturę Szeryńskiego na szefa S.P.

  • Czackis Nieznane

   Wysoko postawiony urzędnik Gminy.

  • Popower Israel

   Szef Departamentu Finansowo-Budżetowego, dostarcza Adlerowi podziemną prasę i pomaga mu w dostaniu szybciej obiecane...