Ciasnota panowała nie tylko w mieszkaniach ale...

  • TAK
  • Ciasnota panowała nie tylko w mieszkaniach ale również na ulicach getta- strumień ludzi, wózki i ryksze, tysiące biednych, ulicznych handlarzy, masy żebraków i dzieci ulicy.

  • od powstania getta
  • do II akcji
  • w getcie
  • społeczne
  • dzieci, handel, komunikacja, ulica, żebracy, życie codzienne
  • .str.76