Bydło rogate wprowadzało się do getta wozami p...

 • TAK
 • Bydło rogate wprowadzało się do getta wozami pocztowymi, których wacha nie kontrolowała. Do wozu pakowano jedną krowę, obsługa brała duże pieniądze. Po akcji 42r. na terenie getta było ok. 800 krów, które zabrała Werterfassung. W końskie mięso getto zaopatrywało się w ten sposób, że Zarząd Miejski wysyłał swoje wozy na śmieci zaprzężone w 2 konie, a wracały z 1 koniem. Pewnego razu do getta wszedł SS-man z 2 walizami. Gdy chciano go skontrolować na wasze, zbił po twarzy kontrolującego go Niemca i wniósł walizy do getta. W walizkach były "palmy" na święto żydowskie.

 • w getcie
 • gospodarcze
 • Niemcy, poczta, szmugiel, Werterfassung
 • Kudasiewicz, Julian, relacja 301-1750

 • Powiązani ludzie:

  • Matjasow Nieznane

   Student Politechniki Lwowskiej, Ukrainiec; zatrzymany za wynoszenie złota z getta warszawskiego - czerwiec 41r.; are...