Bronek Bergman spotkał na ulicy swoją przyjaci...

  • NIE
  • Bronek Bergman spotkał na ulicy swoją przyjaciółkę z getta, Ankę. Powiedziała mu, że wraz z siostrą Janką i wujem ukrywają się na strychu w podwarszawskiej miejscowości. Rozpaczliwie potrzebowali jedzenia. Kobieta, która pozwoliła im się ukryć, sama była biedna, a im skończyły się pieniądze. W niektóre niedziele Paweł Bergman z Bronkiem, a czasem z Eugene, jeździli pociągiem do tej miejscowości, spotykali się z Anką w lesie i przynosili im jedzenie, oraz inne niezbędne rzeczy.

  • 1944?
  • pomoc
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , znajomi