Blokują fabrykę wyrobów metalowych "Frank...

  • TAK
  • Blokują fabrykę wyrobów metalowych "Franke i Schultz"

  • 1942-09-01
  • 1942-09-01
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • szopy, wysiedlenie
  • I 207