Autorka zgłosiła Bermanowi listę swoich „klien...

 • NIE
 • Autorka zgłosiła Bermanowi listę swoich „klientów” – Żydów, którym udzielała pomocy. Lista ta wzrastała z każdym dniem. Wkrótce jej kontakty z p. Basią Bermanową stały się częste. Znalazła się pomoc materialna dla najbardziej potrzebujących. Zaczęła się współpraca ze „sztabem” pani Basi: p. „Bogunią” (Fuswerf-Krywkowa), „Stasią” (Merenholc), „Wandą” (Belą Elser) łączniczką o wyglądzie prasłowiańskiego dziewczęcia, „Gonią” (Sylkes), która udawała Ukrainkę i p. „Józiem” (Ziemianem), pomocnikiem w sprawie lipnych dokumentów. Autorka podziwiała tych bohaterskich ludzi, którzy sami będąc w nieustannym zagrożeniu, utrzymywali liczne kontakty, krążyli po Warszawie, aby pomagać towarzyszom niedoli.

 • 1942-09-10
 • 1944-08-01
 • pomoc
 • konspiracja żydowska, pomoc od Żegoty
 • 03/2321

  Wspomnienie o p. Basi Temkin-Bermanowej

  Notatki dotyczące akcji pomocy Żydom po aryjskiej stronie w Warszawie: wyrabianiu fałszywych dokumentów, znajdowaniu mieszkań. Akcję prowadziła Basia Temkin-Bermanowa ze swoimi współpracownikami. Jednym z nich była autorka relacji.

  Relację podpisano nazwiskiem Racheli Auerbach, natomiast z tekstu wynika, że autorką jest Janina Bucholtz-Bukolska.

  Maszynopis, s. 1-6, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

 • 2
 • Powiązani ludzie:

  • Elster Bela (Wanda)

   Żydowski Komitet Narodowy. Współpracowała z RPŻ. Dzięki dobremu wyglądowi oddawała duże usługi ŻKN po stronie aryjsk...

  • Sylkes Eugenia

   Członek konspiracji getta warszawskiego. Wyskoczyła z pociągu jadącego do Treblinki. Miała dobry wygląd, jednak nie...

  • Ziemian Józef

   Z-ca kierownika szopu szczotkarzyz klubu sportowego Polonia

  • Bucholtz - Bukolska Janina

   Zasłużona działaczka na polu udzielania pomocy Żydom. Tłumacz przysięgły z języków niemieckiego, francuskiego i angi...

  • Berman Adolf

   dr,dyr. Centosu, a w prezydium akademii MDzabiera głos na kademii na zako,czenie MDprzemawia nad grobem Zabłudowskie...

  • Temkin-Bermanowa Basia

   Wychowana została w "zwykłej żydowskiej rodzinie" (w Warszawie od dwóch pokoleń). Przez wiele lat studiowa...

  • Fuswerk-Krymko Klima (Bogusia)

   Żydowski Komitet Narodowy;Współpracownica Basi Temkin-Bermanowej.

  • Merenholc Helena

   Pracowała z odaniem w Centosie, jako organizatorka kącików dziecięcych, przy organizowaniu miesiąca dla dziecka&...