Autor ma kenkartę na nazwisko Władysław Jankow...

 • NIE
 • Autor ma kenkartę na nazwisko Władysław Jankowski - wystarała się o nią Mannówna. Wieczorem dociera do kryjówki

 • 26-01-43
 • w getcie
 • pomoc
 • pomoc od Żydów, z papierami aryjskimi
 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 74
 • Powiązani ludzie:

  • Mannówna Nieznane

   załatwiła Reicherowi Kennkartę - słynna tancerka. Przed wojną I nagroda na konkursie w Brukseli. "Chodziła na s...

  • Reicher Edward

   Lekarz, zamożny. Ma willę w Rudzie Pabianickiej pod Łodzią; dermatolog; jeden z kierowników Wydziału Zdrowia w Łodzi...

  • Kaczyński Antoni

   maszynista kolejowy

  Powiązane miejsca:

  • Bema 20

   u kolejarza Kaczyńskiego ukrywają się Reicherowie