Alicja Adamska kontaktowała się w Sądach z adw...

 • TAK
 • Alicja Adamska kontaktowała się w Sądach z adwokatem Guttmacherem, mieszkającym w getcie.

 • 1941-00-00
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, inteligencja, komunikacja, strona aryjska
 • Wyprowadzanie dzieci z getta przez Sądy. Kontakty z gettem.
  Spisano – 20 listopada 1964 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s., 210 x 295 mm., język polski, brak odpisu.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href="mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href="http://www.jewishinstitute.org.pl">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 1
 • znała go jeszcze sprzed wojny. s.1

 • Powiązani ludzie:

  • Adamska Alicja

   podczas okupacji niemieckiej prowadziła poradnię dla ludności w VIII Ośrodku Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu Mie...

  • Guttmacher Nieznane

   adwokat z getta, który kontaktował się w Sądach z Alicją Adamską.

  Powiązane miejsca: