Aktywna komunistyczna grupa w getcie jeszcze p...

 • TAK
 • Aktywna komunistyczna grupa w getcie jeszcze przed stworzeniem PPR była w kontakcie z polską konspiracyjną organizacją Sierp i Młot. W marcu 1941r. grupa ta zaczęła wydawać nielegalne czasopismo żydowskie Wolne Jutro.

 • marzec 1941
 • grudzień 1941
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, Polacy, prasa
 • 239
 • Powiązani ludzie:

  • Feldwurs Jehuda

   Przewódca grupy komunistycznej w getcie i redaktor czasopisma nielegalnego Wolne jutro/Morgen fraj/. W getcie był ur...

  • Ankerman Chaim

   Komunistyczny działacz.W getcie w-skim był naczelnym konspiracyjnym łącznikiem między gupą komunistyczną z kierownic...

  Powiązane miejsca:

  • Gęsia 43

   Mieściło się tu biuro TOZ w getcie w-skim. Tu też koncentrowało się tajne działanie grupy komunistycznej w getcie.