3.000 -zatrudnionych w Samopomocy, nauczyciele...

 • TAK
 • 3.000 -zatrudnionych w Samopomocy, nauczyciele, aktorzy, twórcy - dobrzy organizatorzy - dowodzili swojej przydatności, w przeciwieństwie do Gminy, na czele każdej sekcji czy biura stał człowiek o wielkim doświadczeniu w działalności społecznej, idealiści z poczuciem odpowiedzialności, podziały polityczne były nieistotne. Przy jednym stole - syjoniści, komuniści, bundyści, religijni itd. - wspólny język znaleźli w działalności społecznej

 • 1939
 • 1942
 • przed gettem
 • społeczne
 • aktorzy, działacze, inteligencja, nauczyciele, opieka, twórcy, ŻSS
 • 62
 • 600.000 Żydów w getcie - chyba przesada

 • Powiązani ludzie:

  • Bloch Aleksander

   b. dyrektor Keren Kaiemet, syjonista, szef działu odzieży; przemawia na PZ; starania o uwolnienie Morgensterna

  • Lubelski I

   Komunista, profesor liceum, w samopomocy; zamordowany

  • Holcman Nieznane

   po śmierci Lubelskiego na czele działiu odzieżowego, nauczyciel lub profesor

  • Starobiński L

   na czele działu finansowego, ortodoksyjny, dyrektor Keren Kaiemet przed wojną

  • Łazowert Henryka

   Poetka żydowska i polska, na czele działu finansowego; wiersz o małych szmuglerach; w jury konkursu młodych talentów...

  • Degenszajn Nieznane

   z przemysłu szkła i porcelany, w dziale finansowym

  • Sirkin-Bernsztejn Nieznane

   Dentystka, leczy rannego Neustadta;na czele działu medycznego

  • Ringelblum Emanuel

   na czele działu społecznego samopomocy; w Radzie CKI; działacz Yikor

  • Asz Natan

   sekretarz działu społecznego

  • Warm Mieczysław

   na czele działu sądowego (sprawiedliwości) adwokat

  • Podskocz Nieznane

   W dziale sądowniczym; adwokat, współpracownik CKI; pomoc prawna w Pomocy Społecznej

  • Przedecz ? Meir

   W dziale rewizyjnym samopomocy; b. doradca Poale-Syjon

  • Ek Natan

   W dziale rewizyjnym, działacz, prof liceum zaangażowany w tajne nauczanie; był jurorem w konkursie młodych talentów

  • Huberband Szymon

   Rabin z Piotrkowa, w sektorze religijnym samopomocy; nagroda w konkursie

  • Lewin A

   nauczyciel liceum, w sektorze młodych samopomocy

  • Cajtlin Elkanan

   w dziale prasy samopomocy, pisarz; pracował w Joint; konkurs mł talentów; w Radzie CKI

  • Rakowski C

   Pisarz, w dziale prasy samopomocy; pracował w Joincie

  • Linder Menachem

   Na spotkaniu działaczy; działacz podziemnych oorganizacji; w sektorze statystyki i etat civil, uczony i statystyk; z...

  • Brojde Nieznane

   Profesor z Łodzi; działa w sektorze kuchni, tłumacz Sokratesa na jidisz

  • Reichert Nieznane

   w sektorze kuchni

  • Mazo Mordechaj

   B. dyrektor teatru w Wilnie, na spotkaniu działaczy; w sektorze kuchni; pracuje jako urzędnik; w "adm" Orl...

  • Benkel Stanisław

   adwokat, na zebraniu, czł. PPS w sektorze mieszkaniowym; zabity przez Niemców

  • Rotenberg Henryk

   sektor aprowizacji - syn znanego kupca z Gęsiej - Jeszajahu Rotenberga

  • Rusak Nieznane

   Inżynier, sekcja przesiedleńcówdyrektor liceum z Konina

  • Bukhveitz Nieznane

   b. dyrektor szkoły zawodowej, w sekcji przesiedleńców

  • Ersler Dawid

   syjonista, działacz z Włocławka - w sekcji przesiedleńców

  • Brandszteter Nieznane

   szef personelu, dr z Łodzi - dyrektor liceum

  • Nowogródzka Sonia

   Żona Emanuela Nowogródzkiego, bojownika Bundu, który w czasie wojny znalazł w Ameryce; zajmowała się pomocą material...

  • Etkin Nieznane

   z Łodzi, działacz Bundu, zajm. się pomocą materialną w ŻTOS

  • Frenkel Nieznane

   Doktor, pomoc dla inteligencji - dr liceum hebrajskiego w Warszawie; sam potrzebujący pomocy; stoi na czele departam...

  • Centnerszwer Nieznane

   prof, potrzebujący pomocy; na czele departamentu Pomocy Inteligencji