1 sierpnia 1942r. dom na ul. Nowolipie, w któr...

 • TAK
 • 1 sierpnia 1942r. dom na ul. Nowolipie, w którym mieszkał Zagan Sz. z rodziną oraz cały blok przyległych domów, był już od świtu otoczony ze wszystkich stron przez SS-manów i policję getta. Blokada była okrutna. Sz. Zagan z żoną i dwójką dzieci, synem i córką przez Umszlagplatz został wysłany do Treblinki. Jak później opowiadano, Zagan mógł ukryć się na strychu tak jak to zrobiło kilka osób z jego domu, ale on jeszcze ciągle wierzył, że może go uratować jego praca w pomocy społecznej, nie chciał również rozstawać się z rodziną. Miał wtedy 50 lat.

 • 1942-01-01
 • 1942-01-01
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • adres, działacze, Niemcy, policja żydowska, wysiedlenie
 • 190
 • Powiązani ludzie:

  • Zagan Szachno

   Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Mi...

  Powiązane miejsca:

  • Nowolipie

   Mieszkał tu znany działacz Poalej Syjon-lewicy Sz. Zagan