Imię: Nieznane Nazwisko: [znajomy Mieczysława Goldberga]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [znajomy Mieczysława Goldberga]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polak, znajomy Mieczysława Goldberga. Spotkał się z jego córką Zofią po jej wyjściu z getta. Poradził jej, aby się dała złapać na roboty do Niemiec. Zofia tak zrobiła, i w listopadzie 1942 r. wyjechała do Niemiec.

  • pomoc
  • pomoc jednorazowa, znajomi