Imię: [oficer gestapo] Nazwisko:

  • TAK
  • Mężczyzna
  • [oficer gestapo]
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Niemiec
  • Oficer gestapo, który zakochał się z wzajemnością w Annie Milewicz, pięknej Żydówce. Przyjeżdżał do niej do getta w otwartym samochodzie. Pomagał jej rodzinie, dawał im jedzenie. Anna została zabita przez ŻOB jako kolaborantka. Gdy zaczęła się akcja, ten oficer przyjechał do getta, gdzie byli już tylko dwaj bracia Anny, reszta rodziny zginęła. Zabrał ich z getta. Miał mieszkanie w środku miasta, i tam ich umieścił. W gestapo pracował z Żydami, którzy wydawali Żydów na aryjskich papierach

  • w getcie, wysiedlenie
  • działania Niemców, życie prywatne / życie codzienne
  • Niemcy