Imię: Nieznane Nazwisko: [dziewczynka]

  • NIE
  • Kobieta
  • [dziewczynka]
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Dziewczynka, która była razem z Barbarą Bregman w szkole sióstr Felicjanek. Obie były na aryjskich papierach. Ta dziewczynka została zidentyfikowana, i musiała wyjechać. Przed wyjazdem powiedziała, że tu jest jeszcze inna Żydówka. I Barbara również musiała wyjechać od zakonnic.

  • dzieci, klasztor/kościół, z papierami aryjskimi