Imię: Nieznane Nazwisko: [Polak]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [Polak]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polak, który po wybuchu powstania w getcie, odstawił pod mur getta małe żydowskie dzieci, które wziął na przechowanie. Niemiec je zastrzelił.

  • powstanie w getcie
  • dzieci
  • 142, 160, 178-179