Imię: Nieznane Nazwisko: [Niemiec]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [Niemiec]
  • Z Warszawy
  • Niemiec
  • Szmalcownicy wskazali Tusię i panią Gadzińską Niemcom jako Żydówki. Niemiec kazał im wejść do bramy i zaczął krzyczeć na panią Gadzińską. Tusia podeszła do niego, i pokazując swój aryjski dowód powiedziała, że ręczy za panią Gadzińską, że jest ona Polką. Niemiec przeprosił i odszedł.

  • działania Niemców, szmalcownictwo