Imię: [Gestapowiec] Nieznane Nazwisko:

 • NIE
 • Mężczyzna
 • [Gestapowiec] Nieznane
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Al. Szucha 25
 • Niemiec
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Przesłuchuje Marysię Miller, aresztowaną w nocy. Każe jej powiedzieć „Ojcze nasz”, potem wymienić siedem grzechów głównych: Marysia recytuje wszystko bez zająknienia. Oficer pyta o dane z kenkarty, Marysia nie popełnia żadnej pomyłki. Następują pytania o Lwów; oficer zaznacza, że świetnie zna to miasto. Marysia zaczyna zmyślać, opowiada bajki, nigdy nie była we Lwowie. Okazuje się jednak, że oficer z całą pewnością nie znał Lwowa, nie reaguje bowiem i ze wszystkim się zgadza. Wzywa przełożonego, który mierzy czaszkę Marysi, orzeka, że jest Aryjką.

 • administracyjne, działania Niemców, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, gestapo/żandarmeria, obcy człowiek