Imię: Nieznane Nazwisko: (urzędnik w USC)

  • NIE
  • Mężczyzna
  • (urzędnik w USC)
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Urzednik w Urzędzie Stanu Cywilnego, który za łapówkę 50 zł wystawił Zenonowi Neumarkowi fałszywą metrykę urodzenia.

  • pomoc
  • inna pomoc, obcy człowiek, pomoc jednorazowa
  • s. 67