Imię: Hersz Lajb Nazwisko: Zylberman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz Lajb
  • Zylberman
  • Lat 66, zmarł

  • śmierć
  • 38/3