Imię: Bernard Nazwisko: Zundelewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bernard
  • Zundelewicz
  • radca

  • Judenrat
  • I, 197