Imię: Rubin Nazwisko: Wygocki

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Rubin
 • Wygocki
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Nowolipie 21
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • inne
 • inne zagrożenie
 • Ojciec Reginy Eber.

 • przed wojną
 • życie prywatne/życie codzienne