Imię: Witold Nazwisko: Wróblewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Witold
 • Wróblewski
 • Z Warszawy
 • miejscowość podwarszawska
 • Księżowola
 • Polak
 • Witold Wróblewski, wspólnik i kierownik hodowli zwierząt futerkowych w folwarku Księżowola, który był własnością prof. Wojciecha Górskiego. Sady owocowe w tym folwarku dzierżawiła 11-osobowa rodzina żydowska Janklów, których Wróblewski na prośbę syna właściciela ukrywał przed deportacją do getta i później przez okres okupacji. Ukrywał i dawał pracę na farmie zwierząt futerkowych innym Żydom z okolicy i uciekinierom z getta warszawskiego. Urzędowo zależny był od niemieckiej instytucji Landwirtschaftlichte Zentralstelle, od której otrzymywał ludzi do pracy, Żydów, którym w ten sposób pomagał i ich ukrywał. Współpracował ściśle z niemieckim urzędnikiem Elersem, który za wysoką łapówkę udawał, że nie widzi ukrywających się w folwarku Żydów. Miał bardzo dobre koneksje z Niemcami, łącznie z gubernatorem Hansem Frankiem. Po przejęciu zarządu warszawskiego ZOO zorientował się, że Żabińscy ukrywają tam Żydów, i włączył się w pomaganie im. Jednocześnie przechowywał i przemycał broń dla podziemia i do warszawskiego getta. Szantażowany przez Niemca zastrzelił go, a ciało przemielił i nakarmił nim lisy i norki z farmy. Po powstaniu warszawskim miał być ewakuowany wraz z pracownikami i zwierzętami z farmy do Niemiec, ale z powodu braków w transporcie dowieźli go tylko do Łowicza. Z Łowicza wrócił do Warszawy.

 • działania Polaków, gospodarcze, mieszkaniowe, pomoc, praca
 • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , poza Warszawą
 • 18