Imię: Alina Nazwisko: Winawer

  • TAK
  • Kobieta
  • Alina
  • Winawer
  • urodziła się w Warszawie w środowisku zasymilowaych Żydów polskich, chodziła do szkoły polskiej gdzie uczyła się też historii Żydów. Ojciec umarł w 36, matka wyjechała 3 miesiące przed wybuchem wojny do Palestyny. W 39 Anna była na IV roku chemii Politechniki Warsz. Po wkroczeniu Niemców do Warszawy przedostała się ze starszą o 8 lat siostrą i jej mężem do Lwowa. Kontynuowała studia chemiczne na Politechnice Lwowskiej. W grudniu 41 wyjechała z siostrą i szwagrem do Warszawy. Zamieszkała u rodziców szwagra na Pańskiej, udzielała lekcji dzieciom.W czasie akcji letniej przeniosła się do stryja na Smoczą, wzięła ślub pro forma z kuzynem obecego męża, prowadziła księgi w magazynach odzieży niemieckiej którymi administrował stryj . 6-7 września 42 przeszła selekcję wraz z innymi pracownikami składów. Wróciła ze stryjem na Smoczą i pracowała tam do 15 stycznia 43. Tego dnia wychodzi z getta, szwagier lokuje ją na Nurskiej, po trzech miesiącach to mieszkanie "spaliło" sie, Anna przenosi się na Ciepłą 26. Ukrywa się tam do powstania warsz. Po pożarze 7 sierpnia 44 koczuje na placu w pobliżu ruin gimnazjum zgromadzenia kupców Prosta róg Waliców do końca powstania. Po kapitulacji powstania ukrywa się wraz z towarzyszami z Ciepłej głęboko w piwnicy ruin

  • inteligencja
  • autor myli się nazywając ją Anną

  • 152-166