Imię: Abram Idel Nazwisko: Wajnbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram Idel
  • Wajnbaum
  • Lat 29, zmarł

  • śmierć
  • 38/3