Imię: Nieznane Nazwisko: W

  • TAK
  • W
  • bracia, sprzeniewierzyli dobytek Mordechaja Calelbauma

  • przestępczość
  • nr 90/5