Imię: Jadwiga Nazwisko: Turek

  • TAK
  • Kobieta
  • Jadwiga
  • Turek
  • służąca ks. Woronieckej, pomaga

  • Polacy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 101