Imię: Lejzor Nazwisko: Tekel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzor
  • Tekel
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • piekarz, zam. Twarda 20, zastrzelony

  • rzemieślnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]