Imię: Nieznane Nazwisko: Szwarcenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szwarcenberg
  • lekarz, pomaga ratować Jolę, organizują złamanie

  • lekarze
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 40