Imię: Nieznane Nazwisko: Sztolcman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sztolcman
  • radca Gminy

  • Judenrat
  • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 59