Imię: Abraham Nazwisko: Sztolcman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Sztolcman
  • radca

  • Judenrat
  • I, 197