Imię: Abram Moszek Nazwisko: Szterenzys

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram Moszek
  • Szterenzys
  • 05-41
  • lat 55, zmarł

  • śmierć
  • 43/3