Imię: Dwojra D Nazwisko: Szpiro

  • TAK
  • Kobieta
  • Dwojra D
  • Szpiro
  • 1862
  • 10-40
  • Warszawa
  • Lat 78, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe "Wieczność"

  • śmierć
  • 26, ogł