Imię: Natalia Nazwisko: Szpilvogel-Lichtenbaumowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Natalia
  • Szpilvogel-Lichtenbaumowa
  • lekarka, pracuje w TPD, ofiara getta

  • lekarze
  • Braude, Judyta; Relacja; w archiwum Yad Vashem