Imię: Hersz Nazwisko: Szpilewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz
  • Szpilewski
  • lat 57, zmarł

  • śmierć
  • 38/3