Imię: Markus Nazwisko: Szpigelsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markus
  • Szpigelsztejn
  • Zgubił kartę meldunkową nr 48788

  • prasa
  • 96og