Imię: Paulina Nazwisko: Szmukler

  • TAK
  • Kobieta
  • Paulina
  • Szmukler
  • Szmokler
  • Znana pianistka. Przed zamknięciem getta, wraz z Borysem Krenickim organizowa3a kameralne wieczory muzyczne.Zdecydowa3a nie iść do getta. Wyjecha3a z W-wy, zmieni3a nazwisko i wyląd i gra3a w polskich kawiarniach w zakopanem i innych kurortach. Rozpoznano ją tam, doniesiono i rozstrzelano

  • bogaci
  • Adolf Berman, Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczy? los. Z ?ydami w Warszawie]

  • s. 169