Imię: Władysław Nazwisko: Szlengel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Władysław
  • Szlengel
  • Nie
  • Żyd
  • Współlokator autora z ulicy Świętojerskiej. Był poetą piszącym kolejne utwory pod wpływem bierzących wydarzeń. Posiadając czapkę Żydowskiej Służby Porządkowej, do której odnosił się negatywnie, swobodnie poruszał się po gettcie. Za pewną opłatą kolportował swoje wiersze wśród innych mieszkańców, dzięki czemu zdobywał środki na utrzymanie. Zdołał wraz z żoną uratować się ze styczniowej selekcji 1943 roku. Kierownictwo szopu udzieliło im wówczas schronienia. Pracował nad 'encyklopedią getta' zawierającą informacje o jego mieszkańcach i najważniejszych wydarzeniach. 11 lutego 1943 roku ukazał się jego ostatni tomik wierszy pt. Kontratak. Wiersze z dni ostatnich.

  • twórcy, wokół autora