Imię: Nieznane Nazwisko: Szerman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szerman
  • lato 1943
  • Majdanek
  • kantor synagogi warszawskiej
    wywieziony z getta warszawskiego pod koniec kwietnia 43r., od 2 maja 43 więzień Majdanka, pracował w kartoflarni, umarł z wycieńczenia.

  • religia
  • Mirel, Jehuda; relacja 301-1242