Imię: I. Nazwisko: Szczerański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • I.
  • Szczerański
  • Wychowawca. Był w grupie prowadzącej szkoły religijne w getcie w-skim, przy organizacji Yawne/ partie Mizrach i Hapoel haMizrach/

  • nauczyciele
  • 144