Imię: Jan Hilary Nazwisko: Sowa

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jan Hilary
  • Sowa
  • narodowości polskiej, wychowanek szkoły SSmanów w Trawnikach, przez 2 tyg. pełnił funkcję wartownika przy bramie getta na pocz. powstania [prawdopodobnie przy Umschlagplatzu], dwa razy konwojował transporty do Trawnik i raz do Treblinki,
    po wojnie skazany w Polsce na dożywotnie więzienie, w 1951 siedział w więzieniu mokotowskim

  • Niemcy
  • Sowa, Jan Hilary, relacja 301-5875