Imię: Nieznane Nazwisko: Sonnenwald

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sonnenwald
  • lekarz niemiecki, znajomy. Wypuszcza reichera z gestapo

  • Niemcy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 95