Imię: Nieznane Nazwisko: Skórka

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Skórka
  • Wołyńska 18 m.35
    Wykwalifikowany introligator - wysiedleniec łódzki, poszukuje posady na wszelkich warunkach oraz na prowincji

  • usługi
  • 13, ogł